A4_Asset 1-8.png

יש לך רעיון למוצר טכנולוגי מהפכני

ואתה לא יודע מאיפה מתחילים?

חברת GrowOn פועלת כחברת בוטיק

המתמקדת בייעוץ עסקי, אסטרטגיה, רישום

פטנטים והשגת מימון לסטאטאפים טכנולוגיים בשלבים מוקדמים.

logo-600.png

ניתוח מעמיק של החברה, ניתוח שוק (בנצ'מרק) ומתחרים, בניית חלופות אסטרטגיות ובחירת האסטרטגיה המובילה.

אסטרטגיה

הבנה מעמיקה יותר של השוק ומיקסום הפוטנציאל, כיוון מסרים ובדיקת היתכנות עסקית של המוצר.

סקר שוק

בניית תכנית עסקית לפי צרכי המיזם המשמשת את היזמים ככלי לגיוס השקעה ממשקיעים פרטיים/קרנות הון סיכון.

תכנית עסקית

שימוש במתודולוגיה מוכחת להבנה עמוקה של המשימה העסקית וקהל היעד, חידוד מסרים, כתיבה שיווקית איכותית עם כלים ויזואליים מתקדמים המספקים ליזם מצגת ברורה זכירה ומניעה לפעולה.

מצגת עסקית למשקיעים

בנייה ויישום אסטרטגיה דיגטאלית תוך קידום הנכסים הדיגיטאליים של המיזם

שיווק דיגיטאלי

כתיבה שיווקית ממוקדת ליצירת עניין אצל המשקיע/שותף אסטרטגי

דף למשקיע (one pager)

שירותי אסטרטגיה ,ייעוץ וניהול נכסי הקניין הרוחני

פטנטים

ייעוץ והגשה למענקים ממשלתיים (רשות חדשנות, משרד הכלכלה, מכון הייצוא ועוד)

מענקים ממשלתיים
A4_Asset 3-8.png

ליצירת קשר וקביעת פגישה ללא עלות

תודה רבה, נצור איתך קשר בחזרה בקרוב